vcmp_config.txt

Witam.
W tym poradniku chciałbym pokazać, w jaki sposób można skonfigurować ustawienia klienta.
Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Edytując plik vcmp_config.txt znajdujący się w %APPDATA%\VCMP\04beta\;
 • Wpisując opcję w trakcie gry na czacie, poprzedzając ją komendą /setconfig – podczas gry możemy też sprawdzić ustawione parametry komenda /listconfig.

Uwaga, Zmiana niektórych wartości może doprowadzić do zawieszenia gry przy uruchamianiu. Zaleca się zrobić kopię w/w pliku.

Lista ustawień (dla 04rel004):

 • game_antialias [0 – 2] – Poziom Antyaliasingu, domyślnie 0;
 • game_menuonrestore [0 – 1] – Menu pauzy po powrocie do gry, domyślnie 0;
 • game_windowed [0 – 1] – Uruchamianie gry w oknie, domyślnie 0;
 • game_framereserve [0 – 100] – Czas oczekiwania gry na kolejną ramkę, domyślnie 10;
 • game_showdebug [0 – 1] – Dane Debugowania na czacie, domyślnie 0;
 • game_sensitivity [0.000000 – +Inf] – Czułość myszy, domyślnie 0.000000
 • game_sensitivity_ratio [0.500000 – 2.000000] – Ratio czułości myszy, domyślnie 1.200000
 • game_streammem [1 – 2048] – Ilość pamięci przeznaczonej na ładowanie tekstur, domyślnie 80;
 • game_reconattempts [0 – 2147483647] – Ilość prób połączenia się z serwerem, domyślnie 3;
 • game_reportcrashes [0 – 1] – Wysyłanie raportu o Crashu do murzyna, domyślnie 1;

 

 • splash_loadbarbgcol [AARRGGBB] – Kolor tła paska postępu w HEX, domyślnie FF9B327D – ██;
 • splash_loadbarfgcol [AARRGGBB] – Kolor paska postępu w HEX, domyślnie FFFF96E1 – ██;

 

 • con_fontname [String] – Czcionka czatu, domyślnie Verdana;
 • con_fontgap [-2 – 5] – Odstęp między znakami, domyślnie 0;
 • con_fontscale [-Inf – +Inf] – Skala czcionki czatu, domyślnie 1.000000;
 • con_numoflines [0 – 30] – Ilość linii czatu, domyślnie 15;
 • con_disappear [0 – 300] – Czas w milisekundach, po jakim będą znikać linię czatu, domyślnie 45;
 • con_logging [0 – 3] – Czas w sekundach, po jakim zostanie zaktualizowany log serwera, domyślnie 3;
 • con_fillcolour [AARRGGBB] – Kolor wypełnienia konsoli w HEX, domyślnie BB666666 – ██;
 • con_typeloc [0 – 1] – Pozycja wpisywania tekstu [0 – Wpisywanie u dołu czatu, 1 – wpisywanie nad czatem], domyślnie 1;

 

 • scb_scale [-Inf – +Inf] – Skala tabeli, domyślnie 1.000000;
 • scb_edgescale [-Inf – +Inf] – Grubość ramki tabeli, domyślnie 0.400000;
 • scb_edgecolour [AARRGGBB] – Kolor ramki tabeli, domyślnie 66C0C0C0 – ██;
 • scb_edgecolour [AARRGGBB] – Kolor wypełnienia tabeli, domyślnie 77000000 – ██;
 • scb_captioncolour [AARRGGBB] – Kolor podpisów nad tabelą [ID, Name, Score, Ping], domyślnie FF606060 – ██;
 • scb_scorepingidcol [AARRGGBB] – Kolor wyników tabeli [ID, Name, Score, Ping], domyślnie FF808080 – ██;
 • scb_underlinecolour [AARRGGBB] – Kolor linii nad wynikami tabeli, domyślnie 66FFFFFF – ██;
 • scb_highlightcolour [AARRGGBB] – Kolor wypełnienia wyników tabeli, domyślnie 660066DD – ██;
 • scb_serverinfocolour [AARRGGBB] – Kolor nazwy serwera w tabeli, domyślnie AAFFFFFF – ██;
 • scb_countcolour [AARRGGBB] – Kolor licznika ilości graczy, domyślnie 99FF0000 – ██;
 • scb_versioncolour [AARRGGBB] – Kolor wersji VC-MP w tabeli, domyślnie 44555555 – ██;
 • scb_scrollbgcolour [AARRGGBB] – Kolor tła scrolla tabeli, domyślnie AA000000 – ██;
 • scb_scrollbarcolour [AARRGGBB] – Kolor scrolla tabeli, domyślnie AABBBBBB – ██;

 

 • tag_scale [0.100000 – 10.000000] – Wielkość tagu, domyślnie 1.000000;
 • tag_quality [0 – 3] – Jakość tagu, domyślnie 1;
 • tag_maxdist [5.000000 – 300.000000] – Maksymalna odległość, z której jest widziany tag, domyślnie 100.000000;
 • tag_zoffset [-Inf – +Inf] – Pozycja Z tagu, domyślnie 1.300000;
 • tag_Fontname [String] – Czcionka tagu, domyślnie Arial;
 • bar_bgenabled [0 – 1] – Obwódka paska zdrowia i kamizelki, domyślnie 0;
 • bar_bgcolour [AARRGGBB] – Kolor obwódki paska zdrowia i kamizelki, domyślnie 00606060 – ██;
 • bar_armourcol [AARRGGBB] – Kolor paska kamizelki, domyślnie 00AAAAAA – ██;
 • bar_armourxcol [AARRGGBB] – Kolor paska kamizelki, gdy przekroczy wartość 200, domyślnie 004499FF – ██;
 • bar_healthcolmin [AARRGGBB] – Kolor paska zdrowia, gdy osiągnie >=0, jeśli wartość jest większa – kolor zostaje zmieszany z bar_healthcolmax, domyślnie 00FF0000 – ██;
 • bar_healthcolmax [AARRGGBB] – Kolor paska zdrowia, gdy osiągnie <=100, jeśli wartość jest mniejsza – kolor zostaje zmieszany z bar_healthcolmin, domyślnie 0000AA00 – ██;
 • bar_healthxcol [AARRGGBB] – Kolor paska zdrowia, gdy przekroczy wartość 200, domyślnie 004499FF – ██;

 

 • game_passengerkey – Wsiadanie do pojazdu jako pasażer, domyślnie 86 – V;
 • con_openkey – Otwieranie konsoli, domyślnie 9 – TAB;
 • con_resizekey – Zmiana ilości linii czatu, domyślnie 118 – F7;
 • con_scrollupkey – Przewijanie tekstu konsoli w górę, domyślnie 33 – Page Up;
 • con_scrolldownkey – Przewijanie tekstu konsoli w dół, domyślnie 34 – Page Down;
 • con_scrolldownkey – Przewijanie tekstu konsoli w dół, domyślnie 34 – Page Down;
 • con_jumptopkey – Przejście do początku konsoli, domyślnie 36 – Home;
 • con_jumpbottomkey – Przejście do końca konsoli, domyślnie 35 – End;
 • scb_openkey – Otwieranie tabeli punktów, domyślnie 116 – F5;
 • scb_netstatskey – Otwieranie statystyk połączenia, domyślnie 117 – F6;
 • scb_scrollupkey – Przewijanie w górę, domyślnie 33 – Page Up;
 • scb_scrolldownkey – Przewijanie w dół, domyślnie 34 – Page Down;
 • scb_capturekey – Utworzenie zrzutu ekranu, domyślnie 119 – F8;

 

 • scr_shortmsg – Skrócone informacje, np. O zrzucie ekranu, domyślnie 0;

Dostępne od 04rel005:

 • game_radar_scale [0.000000 – +Inf] – Rozmiar radaru, domyślnie 1.000000;
 • game_radar_scalekey – Zmiana rozmiaru radaru, domyślnie 120 – F9;
 • scr_directory – Folder zapisu zrzutów ekranu, domyślnie puste;
 • scr_compression [0 – 9] – Kompresja zrzutów ekranu, domyślnie 5;

 

Przykłady:

 • Wartości odzwierciedlające ilość słupków czułości myszy z menu [game_sensitivity]

 

  • 1 słupek == 0.000312499993;
  • 2 słupki == 0.0006458333228;
  • 3 słupki == 0.0009791667107;
  • 4 słupki == 0.001312500099;
  • 5 słupków == 0.001645833487;
  • 6 słupków == 0.001979166875;
  • 7 słupków == 0.001979166875;
  • 8 słupków == 0.002499999944;
   (Źródło)

 

Na tę chwilę to wszystkie opcję z pliku konfiguracyjnego [23.06.2018]. Jeśli pojawią się nowe w przyszłych aktualizacjach – zostaną dodane do listy.

Xenon