This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Regulamin Polskiego Serwera LCS-DM / VC-DM / VC-DM Classic

[PL] Rejestrując się na serwerze, akceptujesz regulamin. Nieznajomość regulaminu nie broni przed konsekwencjami.
Na serwerze można posiadać tylko jedno konto.

Zabronione jest:

 • Podszywanie się pod innych graczy.
 • Obrażanie, wyzywanie, prowokowanie.
 • Grożenie, zastraszanie.
 • Wprowadzanie nieprzyjemnej atmosfery.
 • Korzystanie z obraźliwego, bądź wulgarnego nicku.
 • Spamowanie, floodowanie.
 • Podawanie czyiś danych, bez zgody właściciela.
 • Wstawianie czyiś zdjęć, bez zgody właściciela.
 • Bugowanie lub wykorzystywanie błędów serwera dla swojej lub czyjejś korzyści.
 • Crashowanie serwera lub graczy.
 • Uciekanie przed śmiercią – Death Evading.
 • Spawnkillowanie.
 • Namawianie do wpisania /q lub /quit.
 • Włamywanie na czyjeś konto, okradanie.
 • Handlowanie zasobami serwera (np. pieniędzmi serwera, biznesami) za prawdziwe pieniądze.
 • Niestosowanie się do ostrzeżeń administracji/moderatorów.
 • Korzystanie z wszelkiego rodzaju cheatów, hacków, trainerów, CE, Cleo, zmienionych animacji itd…

Administracja ma prawo karać za czyny nieuwzględnione w regulaminie, gdy szkodzą one serwerowi/stronie.
Gracz daje pieniądze (serwerowe) komuś dobrowolnie, nie ma prawa domagać się zwrotu (jedyny wyjątek, to gdy ktoś się włamie i przeleje pieniądze na inne konto).
Wszystkie rzeczy dla serwera, są robione dobrowolnie, a więc nie ma opcji ich skasowania oraz edycji.

Regulamin Polskiego Serwera LCS-DM
Brak dodatkowych punktów obowiązujących tylko na LCS-DM.
Regulamin Polskiego Serwera VC-DM
Brak dodatkowych punktów obowiązujących tylko na VC-DM.
Regulamin Polskiego Serwera VC-DM Classic
Brak dodatkowych punktów obowiązujących tylko na VC-DM Classic.
Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie!

Słownik:
AB – Air Brake – Latanie.
CK – Car Kill – Zabijanie pojazdem.
DB – Drive By – Strzelanie z pojazdu.
DE – Death Evading – Ucieczka przed śmiercią (np. wyjście z serwera).
HK – Heli Kill – Zabijanie helikopterem (śmigłami lub działkiem).
NS – No Shoot – Nie strzelasz u przeciwnika lub odwrotnie (dotyczy głównie VC-DM Classic).
SH – Speed Hack – Jazda szybsza, niż jest możliwa.
SK – Spawn Kill – Zabijanie gracza, który dopiero się odrodził.
WH – Weapon Hack – Posiadanie niedozwolonych broni.

[EN] By registering on server, you accepted the regulations. Ignorance of rules don’t protect you from consequences.
On server, you can only have one account.

Forbidden is:

 • Impersonating the other players.
 • Insultsing, name-calling, provocation.
 • Threatening, bullying.
 • Introducing bad atmosphere.
 • Using a offensive, or vulgar nick.
 • Spamming, flooding.
 • Serving someone information, without owner permission.
 • Uploading someone photos, without owner permission.
 • Bugs or using server glitches to his or someone’s else advantage.
 • Crashing server or players.
 • Running from death – Death Evanding.
 • Spawnkilling.
 • Persuading someone to write /q or /quit.
 • Hacking someone’s account, robbing them.
 • Trading the server resources (server money, bussinnes etc.) for real money.
 • Don’t applying with administration warnings.
 • Using a really differences cheats, hacks, trainers, Cheat Engine, CLEO, changed anims etc.

Administration have a permission to punish for actions that isn’t included in regulations, when they are hurting server/site.
When player gives money (on server) someone freely, he doesn’t have permission to demand a return (One exception, when some hack and transfer money to other account).
All the things for server, are doing freely, so there is no option to delete or edit it.

Rules of server LCS-DM
No more additional points applicable only on LCS-DM server.
Rules of server VC-DM
No more additional points applicable only on VC-DM server.
Rules of server VC-DM Classic
No more additional points applicable only on VC-DM Classic server.Administration reserves the law to introducing changes in rules!

Dictionary:
AB – Air Brake – Flying.
CK – Car Kill – Killing by car.
DB – Drive By – Shooting from vehicle.
DE – Death Evading – Escape the Death (ex. commiting suicides, when fightning with other players).
HK – Heli Kill – Killing by heli (heli-blades or machine gun).
NS – No Shoot – You aren’t shooting in opponent, or vice versa (concers main VC-DM Classic).
SH – Speed Hack – Faster ride, that can be possible.
SK – Spawn Kill – Killing player, which was spawn already and he doesn’t move.
WH – Weapon Hack – Having a forbidden weapons.